Szerződési feltételek

Mi a Klubkártya program?

A Klubkártya a Forest & Ray hűségprogramjának megnevezése. A Klubkártya programmal ügyfeleinknek szeretnénk köszönetünket kifejezni azért, hogy a Forest & Ray-re bízzák fogaik egészségét.

A Klubkártya Program
Általános Feltételei

Kedves Ügyfelünk!

Kérjük, a Klubkártya regisztrációs lap kitöltése előtt olvasd el figyelmesen a Forest & Ray Klubkártya hűségprogram Általános Feltételeit.

A Forest & Ray Klubkártya hűségprogram alapelvei

A Forest & Ray Klubkártya hűségprogram (továbbiakban: Program) tulajdonosa és üzemeltetője a Forest & Ray Ltd., 8F Gilbert Place, London WC1A2JD (továbbiakban: Forest & Ray). A Programba belépők a Forest & Ray rendelőjében és a Forest & Ray szerződéses partnereinél igénybe vett szolgáltatások után pontokat gyűjtenek a személyre szóló számlájukon. Az összegyűjtött pontokért a Forest & Ray kedvezményeket, például vásárlási utalványt (a továbbiakban: Utalvány) ad számukra. A Programról további információt a www.ForestRayClubcard.com honlapon találsz, vagy érdeklődj az info@forestrayclubcard.com e-mail címen.

A tagság és jelentkezés feltételei

A Programban minden természetes személy részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és online regisztrációját megelőzően elfogadja a Program Általános Feltételeit, valamint helyesen kitölti a regisztrációs online űrlapot (/www.ForestRayClubcard.com/login.php). Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem vehetnek részt a Programban. Minden személy csak egy Klubkártyát igényelhet, többszörös tagság nem lehetséges. Az online regisztrációs űrlap kitöltésével a Programban részt vevő ügyfél elfogadja a Program Általános Feltételeit.

A tagság megszüntetéséről

A tagságot a Vásárló bármikor megszüntetheti, amennyiben ezt e-mailben jelzi az info@forestrayclubcard.com e-mail címen. A Forest & Ray fenntartja a jogot, hogy megszüntesse a Programban való részvételt, amennyiben a Vásárló 24 hónapon át nem használta a Kártyáját. A Forest & Ray jogosult megszüntetni a tagságot, amennyiben a tag megszegi a Program Általános Feltételeit, vagy a Programmal kapcsolatban bármilyen egyéb, jogsértő magatartást tanusít. A tagsági viszony megszűnésével egyidejűleg az összes pont törlésre kerül.

Hasznos információ a kártya használatáról

Ha a regisztráló még nem rendelkezik kártyával, az online regisztrációt követően a Forest & Ray rendelőjében ingyenes fogorvosi konzultáció keretében veheti át kártyáját (a továbbiakban: Kártya). A Kártyát csak annak igénylője, (a továbbiakban: Ügyfél) használhatja, azzal anyagi haszonszerzés céljából kereskedni nem lehet. A Kártyát csak a Forest & Ray rendelőjében és a Forest & Ray szerződéses partnereinél lehet felhasználni. A szerződéses partnereknél lehetnek ettől eltérő egyéb feltételek, kérjük, erről érdeklődj partnereinknél.

 

Praktikus tudnivalók a pontgyűjtésről

A pontok az Ügyfél regisztrációjához tartozó számlán gyűlnek. A számlán lévő pontoknak mindaddig nincs tényleges értékük, amíg azokat a felhasználó Utalványra nem váltja. Minden 1 font értékű vásárlás után fél pontot írunk jóvá az Ön személyes számláján. A későbbiekben 1 pont beváltási értéke1 font. A Forest & Ray rendelőiben elköltött pénzösszeg után járó pontokat a regisztráció dátumától számítja át a Klubkártya rendszere pontokká.

  • Regisztráció: 10 jutalompont
  • Feliratkozás hírlevélre: 10 jutalompont (egyszeri alkalommal)
  • Teljes profiladatlap kitöltése: 10 jutalompont
  • Minden meghívott ismerős regisztrációja után: 5 jutalompont
  • 5 akciós kupon beváltása: 5 jutalompont
  • Ezen felül minden tag, aki tagsága egy naptári éve alatt legalább 100 font értékű fogászati kezelésben vesz részt, 5 jutalompontot kap.
  • A Forest & Ray fenntartja a jogot ennek bármikor történő megváltoztatására. A Forest & Ray fenntartja továbbá a jogot, hogy meghatározza azt a maximális összeget, amiért pontokat írhat jóvá.

Klubkártya Jutalmak (Utalványok és Kuponok)

Minden, a Programban részt vevő Ügyfél a klub kártya rendszerében nyilvántartott pontjai értékében vásárolhat utalványokat vagy kuponokat, amelyeket kinyomtatás után a Forest & Ray rendelőjében beválthat. Beváltáshoz minden alkalommal minimum az utalvány vagy kupon sorszámát köteles magával hozni a paciens. Ellentétes esetben nem áll módunkban az utalványát vagy kuponját érvényesíteni és ebből kifolyólag engedményben részesíteni. A Program Utalványai és Kuponjai nem összevonhatók más engedményekkel és akciókkal. Az aktuálisan beváltható Utalványokról és Kuponokról a Klubkártya weboldalán tájékozódhatnak a regisztráltak (www.ForestRayClubcard.com). Az Utalványok, a Kuponok, valamint az összegyűjtött pontok nem átruházhatók, azokkal anyagi haszonszerzés céljából kereskedni nem lehet, és azokat kizárólag a Programban részt vevő Vásárlók használhatják fel.

Klubkártya "meglepetés"

A Program regisztráltjai számára rendszeres időközönként sorsolásokat és nyereményjátékokat hirdetünk meg, amelyekről a Program hírlevelében vagy a honlapon értesülthetnek a Vásárlók. A nyertesek a Program hírlevelében és a honlapon értesülnek a visszaszámlálás lejárta után a nyereményükről.

Vegyes rendelkezések

Amennyiben a regisztrációs lapon megadott adatok megváltoznak, azt a személyes adatok kitöltése menüpont alatt javíthatja. Az adatfrissítés elmaradásából származó esetleges károkért, kellemetlenségekért a Forest & Ray-t felelősség nem terheli. A Vásárlók a Kártyát, az Utalványokat, az utalvány-helyettesítő eszközöket, a Kuponokat, valamint a személyes számlán lévő pontokat kötelesek biztonságban tartani. A Forest & Ray kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Vásárló az imént említett kötelezettségének nem tesz eleget. Amennyiben a Forest & Ray bármely alkalmazottja a jelen Általános Feltételekkel ellentétes tájékoztatást vagy felvilágosítást ad, úgy az nem minősül jelen Általános Feltételek módosításának. A Forest & Ray bármikor jogosult a Program Általános Feltételein változtatni. Az új Általános Feltételek akkor lépnek érvénybe, amikor azokat a Forest & Ray a www.ForestRayClubcard.com honlapon nyilvánosságra hozza és erről a Program hírlevelében felhívja a regisztráltak figyelmét. Az új Általános Feltételek az azok érvénybe lépését követő első Kártyahasználattal válnak az adott Ügyfél által elfogadottá.